6 perkara yang dapat menggerogoti Amal kebaikan: 1. Sibuk dg aib orang lain, 2. hati yg keras, 3. Cinta mati terhadap dunia 4. Sedikit rasa Malunya 5. panjang angan-angan 6. Kezhaliman yg tak pernah berhenti.. Muhammad Agus