Cinta dan kesetiaan teruji ketika jarak dan waktu memisahkan.dan hanya kepercayaanlah yang mampu mempertahankannya.NN