SUKA CITA DALAM MEMBERI

Ada suka cita yang mendalam didalam memberi,
sebab apa yang kita terima jauh lebih besar daripada
apa yang telah kita berikan.

Leave a Reply