Orang Tua

Dahulukan kepentingan orang tua dari kepentingan Anda sendiri