Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan.

– Confusius-