Manusia Biasa…….

Manusia tanpa cinta seperti buih di lautan yang mengambang diatas permukaan air, ketika angin bertiup , ia akan hilang seolah-olah tak pernah ada
kasih judl terserah ya tapi semenarik mungkin dan berkaitan

– khalil Gibran –