Barangsiapa banyak mengingat kematian, dia sedikit bergembira ria dan sedikit pula rasa dengkinya

Abu Darda