Jiwa Yang Kuat

Sebaiknya Anda memilih jiwa yang kuat daripada sekadar tubuh yang kuat.

-Phytagoras-