pemimpinInovasi membedakan antara pemimpin dan pengikut

~ Steve Jobs – CEO Apple Inc