Kegagalan dan kesengsaraan adalah guru yang keras dan kejam yang bekerja demi kepentingan kita, yang tahu segi mana yang lebih baik dan sangat mencintai kita melebihi kita sendiri. ( Edmund Burke )