Egois

Orang-orang egois tidak dapat bercakap-cakap, mereka berbicara hanya kepada mereka sendiri…

A. Bronson Alcoit