Saya membenci orang yang membangun namanya di atas keruntuhan ketenaran orang lain.

John Gray